GESLOTEN

Zwemlessen

Zwemdiploma A, B en C

In Ons Statenbad worden de zwemlessen verzorgd door de Oudewaterse zwemvereniging OZV in samenwerking met SBZO. OZV is door de Nationale Raad Zwemveiligheid, de NRZ, gelicentieerd voor het geven van zwemlessen volgens het bekende Zwem-ABC programma. Het Zwem-ABC bestaat uit de drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. 

Traject A leidt op voor het zwemmen in een openlucht of overdekt bad zonder attracties. Traject B leidt op voor het zwemmen in een bad met attracties zoals glijbanen, golven e.d. Traject C leidt op voor het zwemmen in open water zoals plassen en meren.

De reeks zwemlessen

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en eruit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Voor kinderen die bij de start van het buitenseizoen nog net geen 5 jaar zijn geld dat zij eerst door onze badmeester beoordeeld moet worden op o.a het “watervrij” zijn. U kunt daarvoor contact opnemen met Ons statenbad voor een afspraak.

Aanmelden zwemlessen

Het Zwem-ABC

Het Zwem-ABC bestaat uit drie nationale zwemdiploma’s: A,B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. (Eigenlijk is het zwem A, B en C, 1 groot diploma in 3 delen, bij het behalen van al deze 3 delen is u kind in staat om goed zelfstandig te zwemmen).

Wij streven er naar om in dit buitenseizoen af en toe de zwemlessers, samen met de ouders, op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur extra te kunnen laten oefenen onder toezicht van een zweminstructeur. Voor nadere informatie en het aanmelden voor zwemles kunt u terecht op de site van OZV, www.ozvoudewater.nl. De aanmelding moet vóór 25 april bij ons binnen zijn. 

Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan.
Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.
Sinds oktober 1998 gaat iedereen die leert zwemmen in opleiding voor het Zwem-ABC. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.
Als het A-diploma eenmaal binnen is, zijn diploma B en het complete Zwem-ABC ook binnen bereik. Gemiddeld hebben zwemleerlingen 42 klokuren nodig om het diploma A te behalen. Voor diploma B staan gemiddeld 12 klokuren, en voor C nog 12 klokuren. B en C samen kosten dus nog minder tijd dan het A-diploma alleen.
De totale duur hangt af van hoe de zwemles wordt aangeboden en van de ontwikkeling van het kind. Een kind kan bijvoorbeeld een zwemdiploma halen door 1x of 2x per week te lessen.
Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Maar het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is.

Diploma A zwemles

Lesduur: 30 minuten

2x per week op:
dinsdag- en donderdagavond
Kosten zwemles

€ 135,-

voor het gehele buitenseizoen.
Kleding-eisen en examenprogramma A
1e groep van 18.30 – 19.00 uur
2e groep van 19.00 – 19.30 uur
Start bij voldoende deelname.

Diploma B zwemles

Lesduur: 30 minuten

2x per week op:
dinsdag- en donderdagavond
Kosten zwemles

€ 135,-

voor gehele buitenseizoen.
Kleding-eisen en examenprogramma B
1e groep van 18.30 – 19.00 uur
2e groep van 19.00 – 19.30 uur
Start bij voldoende deelname.

Diploma C zwemles

Lesduur: 30 minuten

2x per week op:
dinsdag- en donderdagavond
Kosten zwemles

€ 120,-

voor het gehele buitenseizoen
Kleding-eisen en examenprogramma C
1e groep van 18.30 – 19.00 uur
2e groep van 19.00 – 19.30 uur
Start bij voldoende deelname.

Meld je aan voor zwemlessen

Uw kind komt op de wachtlijst en aan het begin van het winterseizoen wordt er contact opgenomen door OZV inzake de groepsindeling en overige informatie.

ozv logo

Logo Licentie NZ 2018 RGB

Aanmelden